Bekken ga navnet til foreningen vår

Lokalsamfunnet har i mange år hett Stabekk, men
det opprinnelige navnet var Stabæk, som har sine røtter
helt tilbake til vikingtiden. 
Den første bosettningen var på gården som vi i dag
kjenner som Store Stabekk - noen hundre år etter
kom bosettningen på Østre Stabæk (bak det nåværende
Stabekk-huset ved Stabekk stasjon), Øvre Stabæk - 
nå Ring Stabekk og tilslutt Skallum Stabæk som vel
begynte som en husmannsplass under Store Stabæk.
Navnet Stabæk er sammensatt av stavelsene Stadr
som betyr "stansing" og det lett forståelige bæk = 
bekk og navnet skal da bety en langsomt rinnende 
bekk, d.v.s. med svakt fall. Man utelukker imidlertid 
ikke at navnet også kan ha vært Stafbekkr, der staf
indikerer at det har vært en bekk med relativt rett løp.
Den bekken det dreier seg om kan ikke være noen
annen enn den som vi som drev idrett 1920-30 årene
stiftet så mangt et bekjentskap med: den rant via
Tjernsrudtjernet rett ved siden av sidelinjen på fotballbanen
på "plassen" (under vårt nåværende bandysekretariat)
videre til det gamle Stabekk apotek
der Ringstabekkveien nå møter Gamle Ringeriksvei,
fortsatte gjennom dammen på Skallum, til Lorangdammen,
ned under Terrasseveien, tilbake langs den
nåværende toglinje mot Stabekk stasjon, under nåværende
Drammensvei og munnet ut innerst i Holtekilen.

Lokalsamfunnet vokser

Etter hvert ble det bygget flere og flere hus mellom
disse Stabækgårdenen, men det som endelig la grunnen
til det lokalsamfunnet vi i dag kjenner som Stabekk,
var grunnleggingen av jernbanen Kristiania-Drammen
i 1872.
Noen år senere, en god stund etter opprettelsen av
Sandvigen, Lysaker og Høvik stationer, oppsto Stabæk
station som et beskjedent stoppested.
Men ingen har noen gang beskyldt Stabæk-folk for
å være beskjedne, og allerede i 1902 fikk Stabekk
station sin staselige stasjonsbygning, og i 1912 - vår
forenings fødelseår-figurerte Stabekk stasjon som en
av de stasjonene utenfor byene som hadde den største
persontrafikken.

Fortsettning følger...