STATUS reetablering Stabekkbanen

Les siste nytt i prosjektet reetablering Stabekkbanen.

2021-09-13
post@stabaekif.no

Oppdatering per 13.09

9/9 hadde SIF statusmøte med koordineringsmøte med de involverte i baneprosjektet. I tillegg til SIFs prosjektgruppe deltok representanter fra kommunens vann- og avløpsavdeling, kommunens entreprenør (Arne Olav Lund) og SIFs entreprenør (Arbeidsfellesskapet BES Skaaret ANS).

Status

Kalksstabilisering av ny trase pågår. Det tas prøver av grunnen for å sikre at riktig fasthet er på plass før gravingen starter. Gravearbeidene av ny trase er planlagt oppstart uke 39 og vil ta fire uker. Deretter er det avsatt to uker til istandsetting. Kommunen skal etter planen frigi banen til SIF 9. november.

SIFs entreprenør vil i tiden frem til 9. november klargjøre resterende baneflate for oppbygging, legge kjølerør og asfaltere. Det legges duk og gruslag over sporet asfalt. Når hele baneflaten frigis til SIF, vil entreprenør fullføre oppbygningen med undervarme, isolasjon, bærelag, rør og asfalt. Estimert tid på ferdigstillelse av banen er 4 uker. Det betyr at islegging tidligst kan starte 9. desember.

En stor andel av arbeidene er væravhengige. Det vil ikke være mulig å legge asfalt eller sveise rør ved for lave temperaturer. Dette er forhold som ingen av de involverte i prosjektet kan påvirke, men som allikevel vil kunne være avgjørende om vi får full isflate i år.

Dersom VA skulle bli ytterligere forsinket eller værforholdene skaper utfordring, har SIFs entreprenør meddelt at det vil være mulig å klargjøre ¾ av banen med en midlertidig tilkobling til maskinhuset. Merkostnad til dette er det p.t. ikke satt av midler til og det vil vurderes først om man ser at det blir aktuelt. Siste alternativ er å legge naturis på ¾ av banen.

Arbeidene med kuldesentral og maskinhuset er planlagt i 2023.

Oppdatering per 23.08

Valgt entreprenør, Skaaret, er i gang med arbeidene på Plassen. Estimert arbeidstid er 10 uker. Imidlertid er fremdrift avhengig av kommunens VA-prosjekt. SIF venter på oppdatert fremdriftsplan fra VA.

Fase 1 av prosjektet, reetablering grusbanen, er fullfinansiert.

For fase 2, maskinhuset, mangler SIF fortsatt kapital. Arbeidene med maskinhuset og kuldesentral er planlagt i 2023.

Pantedugnaden fortsetter

Ta med panteflasker til klubbhuset. Innsatsen hjelper! Vi har nå samlet inn pant for tilsammen 26 000,-.

Oppdatering per 12.07

Arbeidsfellesskapet BES Skaaret Landskap er valgt som leverandør i SIFs utlyste anbudskonkurranse, totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen. 

 

Fremdriften er fremdeles avhengig av kommunens arbeider på banen, men det ligger an til at vi kan begynne å legge is i begynnelsen av november.

Oppdatering per 01.07

Forhandlinger med tilbydere i anbudskonkurranen "totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen" pågår. Tildeling av kontrakt vil skje i uke 27.

Oppdatering per 21.06

SIF mottar kr. 100 000,- i gave fra SpareBank 1 Østlandet i forbindelse med spleisen som ble opprettet under "Alle Henda" kampanjen.

Oppdatering per 28.05

Anbudsdokumentene "totalentreprise for reetablering av Stabekkbanen" ble i dag publisert på Doffin. Tilbudsfrist er satt til 18.05. Tilbudsfrist utsatt til 23.06.

Oppdatering per 19.05

SIF mottar kr. 100 000,- i støtte fra Eckbos Legat.

Oppdatering per 12.05

Kalksemmenting av banen er i gang

Arbeidene innebærer å borre 3000 hull langs VA-grøften som skal fylles med kalk. Dette gjøres for å stabilisere områdene rund og i grøften, og vil gi et stabilt grunnlag når banen skal reetableres. Når kalksemmenteringen er ferdig, må området herde før arbeidene kan fortsette.

Beslutning toppdekke

Det er besluttet at det blir grusdekke på Stabekkbanen. Det har blitt utført en detaljert kartlegging med tilhørende faglig vurdering. I henhold til geologiske undersøkelser vil ikke betongdekke være en god løsning for Stabekkbanen, da dette innebærer omfattende grunnarbeider med en påløpende kostnad som SIF ikke kan forsvare. I tillegg vil et betongdekke by på utfordringer mtp plassering av banen da VA har kommet med nye tegninger for plassering av VA-grøften.

Finansiering

Vi har klart å komme i mål med finansieringen ved hjelp av et lån i banken. Det er selvfølgelig ikke ønskelig med et banklån da det vil belaste driften. Vi oppfordrer til å fortsette den gode innsatsen med kjøp av baneandeler og pantedugnad.

Per nå har det kommet inn kr. ca 510 000,- for salg av andeler og kr. 20 800 i pantedugnad.

Frigjøring av banen til SIF

Ihht. VA sin fremdriftsplan frigjøres banen i sin helhet til SIF 1. november. Samtidig har det kommet signaler på at de forventer å kjøre inn noe på overleveringsdatoen.

Oppdatering per 08.04

Arbeidene er i gang på Plassen.

Oppdatering per 12.03

VA er forsinket med oppstart av arbeidene. Ny oppstart er satt til uke 14.

Om prosjektet

Bærum kommunes prosjekt "Skallum-Tjernsrud, separering vann og avløp" er et omfattende prosjekt som innebærer å grave opp eksisterende vann- og avløpsrør og erstatte dette med nye rør. Dagens vann- og avløpsrør går under Stabekkbanen og innebærer omfattende arbeider på Plassen. 

Stabekkbanen inngår i "Fase 3" av prosjektplanen og det innebærer at arbeidet på Plassen starter 24. mars. Kommunens entreprenør starter da med kalksemmentering for å stabilisere grunnen. Når dette arbeidet er utført, må Plassen herde. Dette tar ca 6 mnd og planlagt oppstart for å grave ny VA-grøft er satt til 13. september. Ferditstillelse av gravearbeidene og frigjørig av Plassen til SIF er planlagt 22. oktober.

SIFs overordnede målsetning er å kunne ha tilnærmet normal oppstart av issesongen 2021-22.

For SIF innebærer dette en reetablering av Stabekkbanen og vi ser på dette som en mulighet for å kunne gi Stabekkbanen den oppgraderingen den fortjener.

Det er etablert en god samarbeidsplattform med VA og enighet om at vi kan jobbe parallelt på banen. Det betyr at samtidig som VA utfører sitt arbeid, kan SIF legge ny bane på 3/4 av Plassen.

Betong vs. grus

Når nå Plassen skal reetableres ønsker SIF å gjøre dette ihht. dagen standard og utnytte de mulighetene dette gir med mer idrettsglede, mer samhold og et helhetlig tilbud sommer som vinter.

Vi ønsker å legge betongdekke på banen. Dette vil sørge for optimalisering av energiforbruk og betydelig reduserte driftskostnader, men viktigst av alt innebærer det helårsaktiviteter på banen. 

Drømmen om Plassen

For å kunne lage fremtidens kunstisbane med betongdekke, stilles det store krav til finansiering. SIF søker nå kommunen, stiftelser, bedrifter og gavmilde personer om finansiell støtte. I tillegg har SIF startet kronerulling og pantedugnad. Alle lokale tilbys nå muligheten å kunne kjøpe en andel av nye Stabekkbanen.

Denne siden oppdateres løpende med informasjon.

Kontakt

Har du spørsmål om arbeidene eller ønsker du å gi et bidrag, ta kontakt med daglig leder:

Anja Westlye
Daglig leder
Tel: 47304785
post@stabaekif.no

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Grasrotandelen.jpg

Til deg som leverer inn lotto eller tippekupong (og noen andre spill)
Nå kan du samtidig støtte klubben i ditt hjerte – du bestemmer selv over en liten andel av tippemidlene gjennom Grasrotandelen!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker
å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte STABÆK IDRETTSFORENING registrert som Stabæk IF Hovedstyret!

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du
trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille
det på www.norsk-tipping.no

 

Slik gør du det

  1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
  2. SMS: GRASROTANDELEN 971571810 til 2020 (tjenesten er gratis).
  3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
  4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for
de enkelte Grasrotmottakerne.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!