post@stabakbandy.no 2019-01-20 11:33:42

Blå Tråd Stabæk Bandy

Blå tråden

Stabæk Bandy

2020/2021

 

Styrets sammensetning:

Catherine B Arnesen, styrets leder

Espen Mellem, styremedlem

Christian Almskog, styremedlem

Knut Vidjeland, styremedlem

Cathrine B Arnesen, styremedlem

Nils Poulsen, styremedlem

Lisa Evju Hauger, styremedlem

Einar Forfang, møter som representant fra elite.

Ansatte

Björn Buskqvist, Sportslig & administrativ leder Stabæk Bandy.

Henrik Remo, Trener og ungdomsansvarlig Stabæk Bandy junioravdeling.

Harald Kleven, Banemann.

Organisering

Stabæk Bandy er en avdeling i Stabæk Idrætsforening. Idrettsforeningen består av idrettene Bandy, Fotball, Alpin, Håndball og Orientering. Stabæk Kunstis er organisert som en egen avdeling i Stabæk IF og inngår ikke i Bandyavdelingen. Styret har ansvaret for bandyavdelingen totalt sett. Eliteavdelingen har både sportslig og økonomisk ansvar for Elite Herrer.  

Styrets oppgaver

Styrets hovedoppgaver består i å sørge for fortsatt god rekruttering til bandysporten, legge til rette for et høyt aktivitetsnivå i form av treninger, kamper og arrangementer, sørge for en sunn økonomi, samt å utvikle klubben i positiv retning.

Kontakt:

Adresse: Ringkroken 23, 1356 BEKKESTUA                                                                                                                                      

Hjemmeside: www.stabakbandy.no

Leder Stabæk Bandy: Catherine B Arnesen. Mobil: 95260782 Epost: cbarnesen@icloud.com

Sportslig & administrativ leder Stabæk Bandy: Björn Buskqvist. Mobil: 92077513 Epost: bjorn@stabakbandy.no

 

Blå tråden i Stabæk Bandy

1.     Innledning

Målsetning for Stabæk Bandy 

Stabæk Bandy har som målsetning å utvikle bandy som en avdeling innen Stabæk Idrettsforening. Avdelingen skal være et godt sted å være, med positiv og god moral og med en god og real sportsånd. I dette ligger ønsket om å gå foran som et godt eksempel i alt vi gjør, både på og utenfor banen, og på denne måten fremme bandyen som idrettsgren.

Videre er målsetningen å tilrettelegge for bandy som vinteraktivitet for barn og ungdom som sogner til Stabekkbanen som i folkemunn er kalt Plassen.

 

Avdelingen har som mål å stille minimum ett lag innen hvert alderstrinn i kretsseriene og stille med lag i NM for Smågutt, Gutt, Junior, Elite Dame & Elite Herrer. Vi skal også stille med lag i alle jenteserier samt Old Boys, Rekrutt og Veteran.

Avdelingen følger NIF’s barneidrettsbestemmelser.

Junioravdelingens overordnede mål er å beholde flest mulige – lengst mulig!

Seniorlagene har som målsetning å ta både Eliteseriemesterskapet og NM-gull.

 

Stabæk Bandys Visjon:

Vi skal vare ledende innen Norsk bandy og utvikle spillere til Stabæks Elitelag og øvrige lag i bandyverden. Vi skal også sørge for at ungdommer som ønsker fortsette som dommere, trenere og ledere har mulighet til dette. Alle har en plass hos Stabæk Bandy. Flest mulig – lengst mulig.

 

2.      Policy Stabæk Bandy Blå Tråd for Bandyskolen – Smågutt/Småjente

Spilleren

       Alla er bandyvenner

>      Vi er positive og støtter hverandre på banen å utenfor.

>      Alle er velkomne.

 

Att vinne er ikke det viktigste

>      Lek på trening.

>      Prestasjon går føre resultat.

>      Kamper spilles for at gi motivasjon i utviklingen til at bli en bandyspiller.

>      At utvikles som barn og ungdom må komme først.

       Bandy for alle

>      Alle skal føle seg velkommen og trygge i Stabæk Bandy både sosialt og sportslig.

>      Våra spillere får lov å misslykkes i trening och kamper.

>      Spillerne får allsidig fysisk trening i et motiverende miljø.

>      Vi tillbur bandyvirksamhet for både elite och breddespill, uavsett engagemangs nivå finnes utrymme for alle.

       Spill på barna og ungdommers vilkår/forutsetninga

>      Våre foreldre, ledere og trenere individ anpasser treningen gjennom nivåinndeling.

>      Enkle instruksjoner slik at barn og ungdommer skjønner.

>      Vi er positive til at barn og ungdommer er aktive i andre idretter.

>      Barn og ungdommer skal spille på sina egna vilkår.

       Bandy skal vare moro - oppmuntre og gi skryt

>      Barn og ungdommer skal ha moro når de driver med bandy.

>      Vi er positive og oppmuntrer. Det gir glede og gir bedre forutsetninga for god atmosfære og effektiv innlæring.

       Fair play

>      Vi følger bandys regler.

>      Vi oppmuntrer til fair spill.

>      Vi respekterer dommerens beslutt og takker dommere og motstanderne etter kamp.

>      Vi støtter vårt lag og viser motstanderne respekt.

 

3.      Forutsetninger for bandy i Stabæk.

Å spille bandy i Stabæk innebærer:  

-          Føle glede, delaktighet og klubbtilhørighet.

-          Både sportslig og sosial utvikling

-          Spille etter dine egne forutsetninger.

-          Ha moro når du spiller bandy.

-          Få bandyvenner.

Skøyteskole 4-8 år: Stabæk bandy arrangerer skøyteskole for gutter og jenter i perioden november til mars. Stabæk Bandy stiller med instruktører som hjelper foreldrene å gjennomføre ulike skøyteleker sammen med barna. Vi er avhengig av å ha flest mulige foreldre på isen med hjelm og skøyter. Skøyteskolen har som ambisjonsnivå at alle skal lære at gå på skøyter og ha det gøy. Skøyteskolen er et tilbud til alle barn som er mellom 4-8 år. Vi skal ha moro på isen med lek og latter. Skøyteskolen skal gi barna en positiv opplevelse av skøyter. Vi har istid på lørdager kl. 10.00-11.00 og etter treningen er det publikumstid og åpen kiosk. 

Bandyskolen barn født 2015 & 2016: Stabæk bandy arrangerer bandyskole for gutter og jenter. Stabæk Bandy stiller med instruktører som hjelper foreldrene å gjennomføre ulike skøyteleker sammen med barna. Vi er derfor avhengig av å ha flest mulige foreldre på isen med hjelm og skøyter. Bandyskolen har som ambisjonsnivå at alle skal lære å gå på skøyter og ha det gøy.

De første sesongene er det fokus på skøyter og lek. Køllen er ikke det viktigste redskapet. Vi konkurrerer ikke mot hverandre. Vi skal ha moro på isen med lek og latter. Bandyskolen skal gi barna en positiv opplevelse av skøyter og bandy som idrett. Vi ønsker at alle barn og foreldre skal få en følelse av klubbtilhørighet til Stabæk Bandy. At man føler seg velkommen. Vi trener en gang per uke på torsdager kl. 17.00-18.00 i perioden 1 november-1 mars. Under sesongen deltar spillerne i vår egen Stabæk Knøttecup som spilles første søndagen i februar.

Bandyskolen barn født 2013 & 2014: Stabæk bandy arrangerer bandyskole for gutter og jenter. Stabæk Bandy stiller med instruktører som hjelper foreldrene å gjennomføre ulike skøyteleker sammen med barna. Vi er derfor avhengig av å ha flest mulige foreldre på isen med hjelm og skøyter. Bandyskolen har som ambisjonsnivå at alle skal lære å gå på skøyter og ha det gøy.

I tillegg skal alle spillere under de siste sesongene på bandyskolen utvikle en grunnleggende bandyteknikk. Skøyteteknikken er viktigst at utvikle, men kølle og ball brukes som redskap til utviklingen av skøyteteknikken slik at alle også utvikler en grunnleggende kølleteknikk. Spillerne prøver alle posisjoner på bandybanen og lærer seg hvordan man spiller 7èr bandy. Under sesongen deltar spillerne i to turneringer, Kosa Open på høsten og Stabæk cup i februar. På cuper og i seriespill fordeler vi spillerne i jevne lag og alle spillere har like mye spilletid. Vi trener en gang i uken og i tillegg kan man melde seg på til Etterskoletidbandy for dem som ønsker. Under disse sesongene på bandyskolen deltar laget også i seriespill i Knøtt Akershus serien.

Jentebandytrening: Stabæk Bandy ønsker få frem flere jenter som spiller Bandy. Derfor arrangerer vi jentebandytrening en gang per uke i perioden 1.november-1.mars. Alle jenter som deltar på jentebandytrening, er også velkommen at bli med på Stabæk Bandyskole på torsdager eller trene med gutter i respektive årgang. Jentebandytreningen har som ambisjonsnivå at alle skal lære å gå på skøyter. Vi skal ha moro på isen med lek og latter. Jentebandytreningen skal gi jentene en positiv opplevelse av skøyter og bandy som idrett.   

Mini-gutt/Mini-jenter årgang 2012: Vi fortsetter å utvikle grunnleggende bandyteknikk. Skøyteteknikk er fortsatt i fokus samtidig som vi utvikler kølleteknikk. Vi utvikler bandyferdigheter som sentringer, skudd og spillforståelse. Vi spiller 7èr bandy og utvikler samspillet på banen. Bandy er en lagsport og alle spillere på denne nivå får lære seg å spille på alle posisjoner og få en forståelse over de ulike posisjonere. På cuper og i seriespill deler vi spillerne i jevne lag og alle spillere har like mye spilletid. Vi trener 2 ganger i uken og i tillegg kan man melde seg på til Etterskoletidbandy for dem som ønsker. Vi deltar også i seriespill og flere cuper under sesongen.

Lille-gutt/Lille-jente årgang 2011: Vi fortsetter å utvikle grunnleggende bandyteknikk. Skøyteteknikk er fortsatt i fokus samtidig som vi utvikler kølleteknikk. Vi utvikler bandyferdigheter som sentringer, skutt og spillforståelse. Vi spiller 7èr bandy og utvikler samspillet på banen. Vi spiller fortsatt 7èr bandy, men begynner også lære oss klare av å spille 11èr bandy. På cuper og i seriespill deler vi spillerne i jevne lag og alle spillere har like mye spilletid. Vi trener 2 ganger i uken og i tillegg kan man melde seg på til Etterskoletidbandy for dem som ønsker. Vi deltar også i seriespill og flere cuper under sesongen.

Lille-gutt/Lille-jente årgang 2010: Vi fortsetter å utvikle grunnleggende bandyteknikk. Skøyteteknikk er fortsatt i fokus samtidig som vi utvikler kølleteknikk. Vi utvikler bandyferdigheter som sentringer, skudd og spillforståelse. Vi spiller fortsatt 7èr bandy i serie og cuper, men vi starter nå trene på 11èr bandy slik at vi klarer av at spille 11èr bandy og er godt forbered til mange sesonger med 11èr bandy fremover. Vi trener 2-3 ganger i uken og i tillegg kan man melde seg på til Etterskoletidbandy for dem som ønsker. Vi deltar også i seriespill og flere cuper under sesongen.

Smågutt/Småjente årgang 2008 & 2009: Nå starter vi spille kamper i seriespill og cuper etter spillernes ferdigheter. Alle spillere som deltar i trening, har samme spilletid under kamper. Spillernes individuelle utvikling er like viktig som lagenes utvikling under disse to åren. Vi fortsetter å utvikle spillernes skøyteteknikk og grunnleggende bandyteknikk. Spillerne utvikler samhandlingen og spilleforståelsen. Vi spiller 11èr bandy og skal skjønne de ulike posisjonere og rollene på banen. Vi trener 2-3 ganger i uken. Klubben ønsker ansatte trenere som hjelper lagledelsen å utvikle spillerne på denne nivå under trening. I kamper er trenere og lagledelsen ansvarlig for kampledelse etter klubbens retningslinjer. Vi deltar i seriespill, cuper og NM. Spillernes og lagets utvikling er viktigst. At som spiller på denne nivå delta i NM og få en positiv opplevelse av å konkurrere i NM er viktig for klubben. Dette for at spillerne skal bli motivert av at representere Stabæk og få følelsen av klubbtilhørighet.

Til lagledere, trenere og støtteapparat: Dere er en representant for Stabæk bandy og en lenke mellom klubbledning og spillere. Dere respekterer alltid dommere og motstandere. Det er viktig at dere setter klubbens beste i første hand og at dere følger klubbens retningslinjer. Dere skal ha en stor interesse for bandy og ungdomsidrett. Dere skal kunne gi positiv og negativ kritikk og handtere de konflikter som oppstår.  

Retningslinjer lagledere, trenere og støtteapparat: Skape et positivt miljø der alle har mulighet at lære seg bandy og få en bandyinteresse for resten av livet. Flest mulig-lengst mulig. Alle er velkomne i Stabæk Bandy. Stabæk bandy ønsker at lagledere, trenere og støtteapparat kan utvikle, motivere og stimulere spillere og lagene. Vare flinke til at samarbeide, organisere og planlegge.

Til foreldre: For at virksomheten skal fungere trenger vi hjelp fra foreldrene. Stabæk Bandy vil ha et bra samarbeide mellom spillere, ledere, trenere og foreldrene. Foreldrene har en viktig roll i barnas utvikling. Vi trenger hjelp med at dere ser til at deres barn møter i tid til trening og kamp og ser til at barna ikke trener når de er syke. Vi ønsker at dere hjelper til med at gi barna riktig ernæring og at de stiller med godkjent og riktig utstyr i trening og kamp.

Retningslinjer foreldre: Det er lederen som avgjør ditt barns roll i laget etter klubbens retningslinjer. Foreldre skal alltid være et førebilde for barna. Foreldre hjelper til å kjøre til bortekamper. Oppmuntre og gi skryt til alle spillere. Gi positiv feedback, men gi ikke instruksjoner. Foreldrene skal respektere dommere og motstanderlag og se til at barna planlegger sin trening slik at belastningen ikke blir for høy eller lav. Dette er spesielt viktig når barna driver med flere idretter.

Hospitering: Stabæk Bandy er i hovedsak positiv at spillere kan spille kamper og trene med lag i årganger over eller under når det passer. Hospitering vil kunne bidra til positiv utvikling av spillere og et bedre sosialt samhold på tvers av årgangene.

Hospitering skal imidlertid ikke gå på bekostning av trening og kamper i det aldersbestemte lag spilleren tilhører. Det aldersbestemte lag spilleren tilhører skal som hovedregel prioriteres. Hospitering kan skje med varsomhet når kamp- og treningsprogram tillater det. Eventuell hospitering skal i størst mulig grad rulleres på flere spillere og skal være frivillig.

Det er trener og lagleder for det laget som gir spillere som vil peke ut kandidatene for hospitering, men beslutningen om hvem som i hvert tilfelle skal hospitere må gjøres i samråd med trener og lagleder for mottakende lag. Det er også viktig at trener og lagleder for avgivende lag tar hensyn til den totale belastningen når kandidater for hospitering pekes ut.

Det er bandyavdelingens sportslige leder som skal påse at retningslinjene for hospitering blir fulgt av trenere og lagledere.

Gutt, Jente og Junior, 16 år-eldre: For spillere fra 16 år spilles kamper etter spillernes utvikling, kvalitet på motstander og betydelse av kampen. Kampresultat har betydelse. Alle spillerne skal gis mulighet at utvikles etter egna forutsetninger. Vi utvikler bandyspillere både til elite og bredde. Alle spillere som er tatt ut til kamp skal få spilletid, men treningsfremmøte, betydelse av kampen og kvalitet på motstander kan avgjøre om spillere har mer eller mindre spilletid under kampen. 

På denne nivå konkurrerer vi om NM. Lagene prioriteres. Stabæk Bandy er positive til at spillere velger bandy som første idrett, men vi sier ikke nei til at spillere driver med annen idrett samtidig. Spillere fra 16 år og eldre er førebilder for alle yngre lag i Stabæk Bandy og skal derfor opptrede på og utenfor banen etter klubbens policy. Vi trener 2-3 ganger i uken og har ansatte trenere som trener spillerne på denne nivå.

 

Att vare A-Lagsspiller: A-lagspillere i Stabæk Bandy skal vare et førebilde på og utenfor bandybanen. Spiller på høyeste nasjonalt og internasjonalt nivå og representere Stabæk i Norges landslag når en spiller blir tatt ut til VM og andre landslagsturneringer. Alltid ha en vilje at utvikle seg og bli bedre. Representere foreningen vid ulike arrangementer som f.eks. sponsortreffer og aktiviteter i junioravdelingen. 

 

 

post@stabakbandy.no 2019-03-07 13:26:22

Bestemmelser om barneidrett

Kalender

Mai
MTOTFLS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket