Foreldremøte Mikrofotball

Foreldremøte Mikrofotball - årgangene 2010 og 2011 holdes:

2016-04-05
msmichael

Torsdag 7. april 2016 kl. 19.00 - 20.30

Sted: NTG - Auditoriet, Hans Burums vei 30

VELKOMMEN!