STABÆK IF HAR MISTET EN HEDERSMANN!

Vi har i stor sorg mottatt beskjeden vi ikke trodde kunne være mulig å få. Det er uvirkelig at Tom Martinussen, 52 år, brått og helt uventet ble revet bort fra sine kjære sist helg.

2016-02-19
msmichael

Store sterke snille omtenksomme, og alltid hjelpsomme Tom med det gode, gode smilet ...

Det finnes ingen ord som kan beskrive hvilken hedersmann han var, men vi vil likevel forsøke å hedre han med noen av de tanker vi sitter igjen med her i Stabæk IF, og sammen tenke litt over hvem Tom var for oss.

Tom kom til Stabæk IF som liten gutt, oppvokst i Festningsveien, et steinkast fra «Plassen». Han gikk i sin fars fotspor, når han valgte idrettsforening. Tom drev med fotball, håndball og bandy, det ble også litt ishockey for Jar, og han var en super idrettsmann. Arbeidsom, treningsvillig, ærlig, jovial, og inkluderende – en svært god kamerat. Alle likte Tom. Det ble bandy Tom valgte som hovedinteresse etter hvert som han vokste til, og Stabæk var laget! Etter militærtjenesten valgte han en periode å spille bandy for Høvik, også det en klubb han var glad i – og etter hvert har Tom og familien også bosatt seg i «Høvikland».

Tom ble etterhvert opptatt med jobb, husbygging og familie, men kom sterkt tilbake til «moderklubben» da hans to fine gutter, Kristian og Morten ble født, og det var tid for deres start med idrett. Tom engasjerte seg spesielt i bandy, og var med å etablere Stabæks svært populære bandyskole som den dag i dag engasjerer over 150 småttinger hvert eneste år. Dette i samarbeid med Arne Bakker og Tøger Berger. Tøger og Tom hadde utrolig mange morsomme år sammen ute på isen, og Tom var det store forbildet for mang en knøttespiller. Tom ledet etter hvert junioravdelingen i bandy og har mye av æren for den veldrevne avdelingen dette er i dag. Mange av de arrangementer som fortsatt arrangeres på «Plassen» ble startet av Tom. Tom testet ut nye måter å drive lag på, han var inkluderende og en pådriver for at alle skulle med, uansett om de var gode eller dårligere. For Tom betydde 85 gutta spesielt mye, dette var hans lag, der hans eldste sønn var spiller, og disse hadde han fra de var 6 år og frem til juniorklassen, et svært dyktig bandylag som høstet mye pokaler og ære, dette var Toms fortjeneste.

Tom var en stor bidragsyter på «Plassen», og det er ikke få timer han har tilbrakt på banen. Han var sterkt med da vi startet arbeidet med å etablere Stabæk Kunstis. Han var pådriver for at vi fikk vår første ismaskin allerede før kunstisen sto klar, og han har vært ansvarlig for en masse prosjekter der klubben har spart mange penger på hans utrettelige arbeidsinnsats. Han var slik at dersom klubben ikke hadde penger, så gjorde han like gjerne jobben selv på fritiden, og når fritiden ikke strakk til, så brukte han like godt litt av arbeidstiden også. Han har stått i front for utallige dugnadsprosjekter på klubbhuset. Tusen takk for innsatsen Tom.

I årene der hans to sønner også spilte fotball var Tom selvskreven trener/oppmann for disse, og var svært engasjert også i Stabæk Fotballs junioravdeling, han var med i styret, som den gang ble drevet på fritiden. Her ble det lagt ned utallige timer med å arbeide frem grunnlaget til det eventyret som Stabæk Fotball i dag representerer på ungdomssiden.

Tom har også en karriere i Norges Bandy Forbund å se tilbake på, der han har hatt ansvar for flere aldersbestemte landslag, han har hatt verv i seksjonsstyret, og i seriekomiteen. Han har sammen med Knut Hole i mange år hatt ansvaret for organiseringen av verdens største bandyturnering – Kosa Open! Tom har lagt ned et betydelig arbeid for barne- og ungdomsidretten også utenfor vår egen klubb.

Tom har en hærskare av unge mennesker som har nytt godt av hans innsats som motivator og trener, både i fotball og bandy, og mange av dem hadde helt klart gitt opp sin idrettskarriere lenge før om det ikke var for Tom! Tom var leken, og fant på mye gøy som mange kommer til å ha med seg som gode minner hele livet.

Tom var ikke redd for å ta i ett tak. Ei heller når klubben i 2009 trengte ny Formann. Også her tok Tom et formidabelt ansvar som leder av ett av de største idrettslagene i Bærum. Et idrettslag med flere avdelinger som alle har svært store ambisjoner på egne vegne. Som leder i klubben la Tom ned utallige timer. De fleste var nok «usynlige» for de aktive. For oss som var tett på Tom, så var det ingen tvil om at det er vanskelig når frivillige skal forsøke å balansere midler for å drifte et gammelt og forfallent anlegg, samtidig som vi skal utvikle klubbens posisjon innenfor barne- og ungdomsidrett, og ikke minst som en eliteklubb.

For de ansatte i klubben med base rundt «Plassen» var Tom en trygg, forutsigbar, positiv, motiverende og svært snill sjef. Det er hardt arbeid å være leder av en så stor forening, og Tom gikk av som leder i 2013 etter en fremragende innsats for klubben.

Familien betydde absolutt alt for Tom, guttene Kristian og Morten, hans kjære Marianne, Bella, mamma og pappa, og han har de siste årene vært travelt opptatt med å rehabilitere det flotte huset på Høvik. For familien var bare det beste godt nok, derfor har dette tatt tid ved siden av alle hans andre oppgaver. Søsken og øvrig familien og venner, sammen med de nærmeste – vi tenker på dere alle i sorgen, og håper at varme og omtanke omslutter dere i sorgen og gjør hverdagen mulig å bære i tiden som kommer. Sorgen vil ta tid, men bær med dere at Tom var en Hedersmann, en ildsjel, og vi sier tusen takk for at vi har fått være en del av hans liv.

Tom vil alltid være en viktig del av Stabæk IF’s historie, vi lyser fred over hans gode minne!

En varm hilsen på vegne av alle i Stabæk Idrætsforening!